کارت دانشجویی

باسلام؛ زهرا قطبی، دانشجوی پرستاری ورودی۹۹ هستم. کارت های دانشجوی چه زمانی اماده می شن تا بتونیم از دانشگاه تحویل بگیریم؟