کارت دانشجویی

باسلام؛ زهرا قطبی، دانشجوی پرستاری ورودی۹۹ هستم. کارت های دانشجوی چه زمانی اماده می شن تا بتونیم از دانشگاه تحویل بگیریم؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 10 دقیقه است